Rental property Groningen

Dierenriemstraat 100, Groningen

Quick summary

Location
Groningen
Rental price
€342.38
Property type
Studentenwoning
Area:
16 m2
Rooms:
1
Beds:
0
Waiting time:
(not set)
Date available:
(not set)
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

(English version below) Je wilt op jezelf wonen, maar niet helemaal alleen. De privacy van een eigen badkamer, toilet en pantry. De gezelligheid van samen kunnen koken en eten met zes medebewoners in de gezamenlijke woonkeuken. Het kan in de nieuwe woontoren Atlas.  In de wijk Paddepoel, naast het winkelcentrum, bouwt Nijestee deze 55 meter hoge woontoren met 224 semi-zelfstandige kamers, verdeeld over 16 verdiepingen. Op elke verdieping zijn twee gescheiden ‘clusters’. Elk cluster bestaat uit zeven kamers en een gezamenlijke woonkeuken met balkon. Op de begane grond is de studie-/ontmoetingsruimte 'The Lounge' om af te spreken met medebewoners. Huurtoeslag aanvragen, is mogelijk. Minimale inkomenseis Minimaal inkomen voor deze woning: • geen eisen Meer algemene informatie over inkomensregels vind je hier . Bezichtigen Eindig je als 1e kandidaat, dan kun je bezichtigen op woensdag 16 september om 16.45 uur. Je ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Bij de bezichtiging gelden de RIVM-richtlijnen. Kom op tijd én kom alleen. Bij weigering door de 1e kandidaat, kunnen we bezichtigingen voor volgende kandidaten niet garanderen. Doordat het gebouw nog in aanbouw is, zijn bezichtigingsmogelijkheden beperkt. Wij stellen serieuze reacties op deze kamer op prijs.  Meer informatie Klik hier voor een filmpje, foto’s, plattegrond en brochure.  English version You want to live on your own, but not all alone. The privacy of a private bathroom, toilet and pantry. The coziness of cooking and eating together with six roommates in the shared kitchen. It is possible in the new Atlas residential tower. In the Paddepoel district, next to the shopping center, Nijestee is building a 55-meter high residential tower with 224 semi-independent rooms, spread over 16 floors. There are two separate "clusters" on each floor. Each cluster consists of seven rooms and a shared kitchen with balcony. On the ground floor is the study / meeting space 'The Lounge' to meet with fellow residents. Applying for housing benefit is possible. Minimum income for this property • no requirements More general information about income rules can be found here . Viewing If you end up as the 1st candidate, you can view on Wednesday, September 16th at 16.45h. You will receive a personal invitation for this. The RIVM guidelines apply to the viewing. Be on time and come alone. In case of refusal by the 1st candidate, we cannot guarantee viewings for subsequent candidates. Because the building is still under construction, viewing options are limited. We appreciate serious responses to this room. More information Click here for a video, photos, map and brochure. Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor deze woning moet u een aantal documenten aanleveren. Als u de woning krijgt aangeboden, ontvangt u hier meer informatie over.  De voorwaarden zijn: Uw inkomen voldoet aan de regels van Passend toewijzen en toont u aan met een inkomensverklaring van de Belastingdienst; Een goede verhuurdersverklaring, mogelijk aangevuld met een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP); Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) als u op dit moment geen woning huurt. Of als u nu geen woning van één van de vijf Groninger corporaties huurt én geen verhuurdersverklaring(en) tot minimaal 5 jaar terug kunt aanleveren; Eventuele ingevulde woonduur op uw inschrijving moet juist zijn; Als u onder bewindvoering of curatele staat een akkoordverklaring van uw bewindvoerder/curator.

Map