Rental property Reuver

Oude Schans 22, Reuver

Quick summary

Location
Reuver
Rental price
€650.43
Property type
Hoekwoning
Area:
63 m2
Rooms:
4
Beds:
3
Waiting time:
(not set)
Date available:
Jul 10, 2024
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

**Ingangsdatum en verhuurprijs onder voorbehoud.** Als u, na sluiting van de advertentie bovenaan bent ge indigd als kandidaat 1, ontvangt u van Nester een aanbieding. Om te bepalen of we de woning passend kunnen toewijzen, controleren wij enkele documenten van u en uw eventuele medeaanvrager. De documenten kunt u uploaden in uw persoonlijke account in Thuis in Limburg. Het gaat om de volgende documenten (als deze op uw situatie van toepassing zijn): * Meest recente inkomensverklaring (IBRI) van de Belastingdienst, dit mag zowel een definitieve als voorlopige verklaring zijn. Of upload de meest recente _definitieve_ aanslag. * 3 recente maandloonstroken/uitkeringsspecificaties of 4 recente (aaneengesloten) weekloonstroken. Of een jaaroverzicht van uw pensioen en/of AOW. * Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen GBA) met historisch adresoverzicht. Deze is (betaald) op te vragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Wanneer uw woonsituatie ongewijzigd is, mag het uittreksel maximaal 6 maanden oud zijn. De adreshistorie is ook gratis op te vragen via de website: [www.mijn.overheid.nl](http://www.mijn.overheid.nl). U mag deze als printscreens aanleveren. Let wel op dat Nester u om een officieel uittreksel kan vragen; * Verhuurdersverklaring(en) van de laatste 5 jaar, in te vullen en te ondertekenen door de verhuurder. Bent u huurder van Nester? Dan hoeft u deze niet aan te leveren voor onze huurperiode; * Overzicht van uw (hypotheek) leningen en schulden; * Door uw bewindvoerder afgegeven schriftelijke akkoordverklaring voor verhuizing inclusief beschikking van de rechtbank; * Alimentatieoverzicht als er sprake is van partneralimentatie; * Ouderschapsplan en/of scheidingsconvenant. **Let op!** Wanneer uw inkomen en/of gezinssamenstelling niet passend wordt bevonden of u uw gegevens niet compleet heeft ge pload in uw persoonlijke account, dan heeft Nester het recht u deze woning te weigeren. **Extra informatie m.b.t. de huurprijs:** Voor een aantal reparaties die u zelf moet uitvoeren, kunt u bij Nester een service-abonnement afsluiten. Hier betaalt u maandelijks 6,- voor. In de geadverteerde huurprijs zijn deze kosten al meegenomen. Op een later moment in de toewijzingsprocedure vragen wij u schriftelijk wel of geen lid te worden van het service-abonnement.

Map