Rental property Sittard

Ereprijs 25, Sittard

Quick summary

Location
Sittard
Rental price
€930.00
Property type
Appartement
Area:
(not set)
Rooms:
3
Beds:
2
Waiting time:
(not set)
Date available:
Aug 1, 2024
Maximum income:
(not set)
Status:
Published
Respond

Property description

**Voorwaarden:** * **Gezinsinkomen minimaal 57.000 f** * **inkomen vanaf 33.000 met voldoende eigen vermogen (bewijs nodig)** **Documenten klaarzetten** Verzamel onderstaande gegevens en documenten* alvast en zet ze klaar in het onderdeel Mijn documenten van Thuis in Limburg (ook van een eventuele mede- inschrijver). Deze zijn nodig om te beoordelen of de woning past bij het inkomen en de gezinssituatie. Als de documenten klaar staan, is een eventuele woningtoewijzing _sneller_ geregeld! * Loonstroken of uitkeringsstroken van de laatste 3 maanden. Als je AOW en eventueel pensioen hebt: de meest recente jaaropgave (geen bankafschriften). * Inkomensverklaring (IB60) van de Belastingdienst; de meest recente is te downloaden via [www.belastingdienst.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.belastingdienst.nl%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fnl%2Fwerk-en-inkomen%2Fcontent%2Fhoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring&data=05%7C01%7Ch.harteman%40ZOwonen.com%7Cf532598cf4d944d460a308dbe033c411%7C88344caf36854f27b247ae3bf893d1a1%7C0%7C0%7C638350285167633856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H01cBBaEJg68eCPOJnkGfZBhKMH5o3Kg7ITkUf9NjQg%3D&reserved=0) of via 0800-0543 op te vragen. * Uittreksel BRP (BasisRegistratie Personen) waarop adreshistorie is te zien, deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Dit kan (online) aangevraagd worden bij de gemeente of printen via [www.mijnoverheid.nl](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijn.overheid.nl%2Fpersoonlijke-gegevens-inzien%2F&data=05%7C01%7Ch.harteman%40ZOwonen.com%7Cf532598cf4d944d460a308dbe033c411%7C88344caf36854f27b247ae3bf893d1a1%7C0%7C0%7C638350285167633856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wfiopdPPtHPo8gYSwQeVCPQnlCeuaz4w0hG0dcH3WWI%3D&reserved=0). Als je huurt bij ZOwonen is dat niet nodig. * Verhuurdersverklaring(en) van de afgelopen 5 jaar, deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Als je huurt bij ZOwonen is dat niet nodig. Heb je een koopwoning; ontvangen we graag de verkoopovereenkomst hiervan. *Deze hebben we nodig om een woning aan je te kunnen toewijzen. Maak je BSN-nummer, bankrekeningnummer en personeelsnummer overal onleesbaar voordat je het bestand gaat uploaden.

Map