Rental property Eindhoven

Aalsterweg 287, Eindhoven

Quick summary

Location
Eindhoven
Rental price
€618.96
Property type
Studio
Area:
39 m2
Rooms:
1
Beds:
0
Waiting time:
(not set)
Date available:
Oct 22, 2020
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

Let op: voor deze woningen geldt een aparte toewijzingsprocedure! Wij vragen woningzoekenden om naast hun reactie op de advertentie ook een **motivatiebrief** te uploaden in Wooniezie. **Indien er geen motivatiebrief in Wooniezie is geupload op het moment dat de reactietijd afloopt, gaan wij direct door naar de volgende kandidaat op de lotingslijst!** **Samen wonen op landgoed Eikenburg** Eikenburg is een landgoed in het zuiden van Eindhoven in stadsdeel Stratum. Een deel van het voormalige monumentale klooster is omgebouwd tot 70 kloosterlofts met verschillende afmetingen. In 2013 heeft Trudo het eigendom en het beheer van Landgoed Eikenburg overgenomen van de Broeders van Liefde. De zorg voor het landgoed begon de Broeders steeds zwaarder te vallen en daarom werd er gezocht naar een partij die de zorg voor bos en gebouwen kon overnemen. Én die de sociale en cultuurhistorische geschiedenis wilde respecteren en voorzetten. Trudo maakt wonen op zo’n bijzondere plek mogelijk, maar kan dat niet alleen. Wanneer je op zo’n mooie en unieke locatie als Eikenburg wilt wonen wordt er daarom wel wat van je verwacht. Op Eikenburg is een betrokken en actieve leefgemeenschap die erg begaan is met de bewoners van Eikenburg en de zorg voor het landgoed. Het is dus erg belangrijk dat je zowel aan de leefgemeenschap alsmede het landgoed iets wilt bijdragen gedurende je bewoning op Eikenburg. Welke bijdrage van je wordt verwacht, kan op verschillende manieren worden ingevuld; beheer en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en tuin, vrijwilliger bij een van de verschillende organisaties op landgoed Eikenburg of bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten op het landgoed zoals de jaarlijkse Picknick. Veel is mogelijk op Eikenburg! **Woningen landgoed Eikenburg** In het kloostergebouw heeft Trudo 70 woningen gerealiseerd. Woningen die variëren in grootte van 34 m2 tot 79 m2. Dit zijn woningen die vooral geschikt zijn voor één- en tweepersoonshuishoudens. ‘Supporting People’ is onze missie. We willen mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Op landgoed Eikenburg werken we samen met Autismepunt en CTO. Ook wonen er via deze organisaties diverse bewoners in het Kloostergebouw. **Toekomstplannen** Voor Landgoed Eikenburg is een toekomstvisie opgesteld, die door de gemeente Eindhoven wordt ondersteund. Daarin is opgenomen dat de combinatie van zorg, onderwijs en wonen uitgangspunt blijft voor de toekomst, maar dat de woonfunctie versterkt zal worden waar dat mogelijk is. Dit betekent dus dat het landgoed in ontwikkeling is en dat er altijd de nodige bedrijvigheid is op het terrein. Hier moet je wel rekening mee houden als bewoner op het landgoed. In de komende jaren zal er volop worden gebouwd en ook zijn er diverse organisaties gevestigd op het landgoed. **Overige bijzonderheden** \- Deze woning is geschikt voor maximaal 2 personen; \- De woningen en het complex zijn niet geschikt voor kinderen; \- Het gebouw is een monumentaal pand, wees je ervan bewust dat dit een bepaalde mate van geluid met zich meebrengt; \- Parkeren op openbaar terrein; \- De lofts worden voorzien van warmte en warm tapwater door een collectieve ketel, hiervoor dient een contract afgesloten te worden met vb&t; services bv. **Toewijzing** Voor deze woningen geldt daarom een aparte toewijzingsprocedure: \- Reageer op de advertentie; \- Upload een motivatiebrief in Wooniezie waarin je uitlegt waarom je denkt een aanwinst te zijn voor de leefgemeenschap op Eikenburg. Alleen kandidaten die een brief uploaden in Wooniezie kunnen in aanmerking komen voor een woning! Indien er geen brief in Wooniezie staat wanneer de reactietijd is verlopen, gaan wij door met de volgende lotingskandidaat; \- Op basis van de lotingsvolgorde en de motivatiebrief, nodigen wij kandidaten uit tot het aanleveren van de benodigde documenten en gegevens; \- Als de documenten en gegevens in orde zijn, wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek; \- Het persoonlijk gesprek zal worden gevoerd met een afgevaardigde van de Eikenburg community evenals medewerkers van Trudo; \- Indien uit het gesprek en de motivatiebrief blijkt dat de kandidaat aan de criteria voldoet en past binnen het concept, dan wordt er een woning aangeboden aan de kandidaat. Beoordeling van de brief, de aanvullende gegevens en het persoonlijk gesprek komt aan Trudo toe. In verband met het aantal reacties dat wij verwachten, kan over de reden van afwijzing helaas niet gecorrespondeerd of gediscussieerd worden.

Map