Rental property Helmond

Beelsstraat 86C, Helmond

Quick summary

Location
Helmond
Rental price
€483.46
Property type
Appartement
Area:
(not set)
Rooms:
2
Beds:
1
Waiting time:
(not set)
Date available:
Dec 1, 2020
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

**Werkwijze coronavirus** In verband met de veiligheidsinstructies omtrent het coronavirus, proberen we persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. Bij deze woning is daarom de vooropname met de vertrekkende huurder niet uitgevoerd. Woonpartners heeft de woning dus niet kunnen opnemen. Het is dan ook mogelijk dat de gegevens, de uiteindelijke huurprijs en de datum waarop de woning beschikbaar komt nog wijzigen. Hierover zullen wij u tijdens de daadwerkelijke aanbieding informeren. We vragen u wel alvast om de benodigde documenten aan ons aan te leveren. Mocht u na het eventueel wijzigen van bijvoorbeeld huurprijs of indeling van de woning én na het bezichtigen van de woning alsnog besluiten om de woning niet te accepteren dan heeft dat géén gevolgen voor uw inschrijving. **Spelregels** Deze woning wordt passend toegewezen. Als u recht heeft op huurtoeslag telt u mee voor de passendheidstoets. Dit houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw (huishoud)inkomen. Hiervoor is uw huishoudgrootte en uw inkomen van belang! Meer uitleg hierover vindt u op [wooniezie](http://www.wooniezie.nl/informatie/passendtoewijzen). Als u geen recht heeft op huurtoeslag, omdat uw inkomen te hoog is, komt u alleen voor deze woning in aanmerking wanneer uw gezamenlijke bruto jaarinkomen lager is dan € 39.055,00. Op het moment dat u in Wooniezie op deze woning reageert, dient u in het bezit te zijn van onderstaande gegevens. Is dit niet het geval dan vervalt de eventuele woningaanbieding. 1\. Een inkomensverklaring 2019 van de belastingdienst van uzelf en uw eventuele partner; (U kunt deze verklaring opvragen op de site van de belastingdienst belastingdienst met uw DigiD). 2\. Een actuele loonstrook van uzelf en uw eventuele partner; 3\. Een door de verhuurder ingevulde verhuurderverklaring; (Wanneer u nu of in de afgelopen vijf jaar een zelfstandige woonruimte huurde) 4\. Bent u niet ingeschreven in de gemeente Helmond? Dan hebben we een historisch adresuittreksel uit het bevolkingsregister (BRP genaamd) met woonverleden nodig; 5\. Akkoordverklaring van uw bewindvoerder, indien u onder bewind staat.

Map