Rental property Helmond

Cortenbachstraat 27B, Helmond

Quick summary

Location
Helmond
Rental price
€411.21
Property type
Appartement
Area:
(not set)
Rooms:
3
Beds:
2
Waiting time:
(not set)
Date available:
Dec 31, 2020
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

**Algemene informatie** Appartement op de 2e verdieping met 2 slaapkamers. Het appartement is voorzien van een balkon. **Bijzonderheden** * Elektrisch koken wordt gerealiseerd indien mogelijk. Elektrisch koken is toegestaan met een maximaal vermogen tot 7.2 kW. Krachtstroom of 3 fasen is niet toegestaan; * Badkamer, keuken en toilet worden in 2026 gerenoveerd. **De volgende zaken, aangebracht door/voor de vorige bewoner blijven achter in de woning:** * Sierlijsten plafond; * Legplanken inpandige kast en berging; * Wasmachineaansluiting berging beneden. **De vertrekkende huurder kan de volgende zaken ter overname aanbieden:** * Kliklaminaat gehele woning. Een nieuwe huurder is niet verplicht tot overname. **Inkomenseisen** U komt alleen in voor deze woning in aanmerking wanneer uw gezamenlijke bruto jaarinkomen voldoet aan de volgende eisen: 1 persoonshuishoudens: * maximaal inkomen € 23.225,- (voor woningzoekenden vanaf de AOW-leeftijd ligt deze grens op maximaal € 23.175,-) 2 of meerpersoonshuishoudens: * maximaal inkomen € 31.550,- (voor woningzoekenden vanaf de AOW-leeftijd ligt deze grens op maximaal € 31.475,-) Voorkom dat een woningaanbieding wordt ingetrokken. Zorg dat u tijdig een inkomensverklaring over het jaar 2019 in huis heeft. Deze moet u namelijk bij een woningaanbieding overleggen. U downloadt en print de verklaring zelf direct via www.belastingdienst.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD-code. Of u vraagt de inkomensverklaring telefonisch op via nummer: (0800) 05 43. U ontvangt de verklaring dan binnen 5 werkdagen via de post. **!! LET OP !!** **BIJ EEN WONINGAANBIEDING LEVERT U BINNEN 24 UUR ALLE BENODIGDE GEGEVENS COMPLEET IN. LUKT DAT NIET, DAN WIJZEN WIJ U AF VOOR DE WONING EN GAAN WIJ VERDER MET DE VOLGENDE KANDIDAAT.** Om de woning aanbieding definitief te maken, levert u de volgende documenten aan van u en uw eventuele partner: 1. Meest recente inkomensverklaring (IBRI, voorheen IB60 verklaring) van de Belastingdienst. Deze is beschikbaar via mijn.belastingdienst.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD of u belt naar de Belastingdienst (0800-0543); 2. Meest recente inkomensgegevens (3 opeenvolgende maandspecificaties en een jaaropgave van alle werkgevers/inkomstenbronnen); 3. Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie. Deze vraagt u op bij de gemeente waar u woont. Het document mag niet ouder zijn dan drie maanden. Wanneer u nu een huurder bent van woCom is dit niet nodig; 4. Verhuurdersverklaring(en) van de huurwoning(en) waar u de afgelopen 5 jaar heeft gewoond. Wanneer u nu een huurder bent van woCom is dit niet nodig; 5. Bij echtscheiding vragen wij u om een ondertekend echtscheidingsconvenant( inclusief ouderschapsplan); 6. Heeft u een eigen bedrijf? Dan levert u uw jaarstukken aan (opgemaakt door uw accountant) en uw inschrijving van de Kamer van Koophandel. 7. Bij een onderbewindstelling vragen wij u een kopie van de beschikking en de schriftelijke toestemming van de bewindvoerder voor de verhuizing

Map