Rental property Helmond

Penningstraat 6, Helmond

Quick summary

Location
Helmond
Rental price
€462.49
Property type
Appartement
Area:
(not set)
Rooms:
3
Beds:
2
Waiting time:
(not set)
Date available:
Jul 4, 2022
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

**Verzamelen documenten** _Op het moment dat u in Wooniezie op deze woning reageert, hoort u in het bezit te zijn van onderstaande documenten. Als u deze documenten niet compleet hebt, dan kan het zijn dat de woning wordt doorgezet aan de volgende kandidaat._ 1\. Inkomensverklaring 2021 van de belastingdienst van uzelf en uw eventuele partner (u kunt deze downloaden met uw Digi-d, op de website van de belastingdienst); 2\. Uw laatste 3 loonstroken van uzelf en uw eventuele partner; 3\. Verhuurdersverklaring van uw verhuurder, wanneer u nu óf in de afgelopen vijf jaar een zelfstandige woonruimte huurde. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden; 4\. Adresuittreksel met woonverleden (BRP genoemd) van de gemeente waar u nu bent ingeschreven. Deze kunt u downloaden via “mijnoverheid” of opvragen bij uw eigen gemeente. Woont u nu in Helmond, dan hoeft u deze niet aan te leveren; 5\. Als u onder bewind staat, dan willen wij een beschikking en een akkoordverklaring van uw bewindvoerder. Het kan zijn dat Woonpartners u om aanvullende documenten vraagt, of u uitnodigt voor een persoonlijk intakegesprek om te besluiten of de woning definitief aan u wordt toegewezen. **Passend toewijzen** Deze woning wordt passend toegewezen. Dit houdt in dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw (huishoud)inkomen. Hiervoor is uw huishoudgrootte en uw inkomen van belang! Meer uitleg hierover vindt u op [wooniezie](http://www.wooniezie.nl/informatie/passendtoewijzen). **Let op!** Een woning mag bewoond worden door 1 huishouden. Daarmee wordt bedoeld dat een levenspartner én/of personen met een bloedverwantschap tot en met de tweede graad (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en/of zussen). Wanneer bv. een neef/nicht of kennis bij u inwoont kán het zijn dat een woning NIET aan u wordt toegewezen. **Datum en huurprijs** Bij deze woning is de vooropname (nog) niet uitgevoerd. Het is dan ook mogelijk dat de gegevens, de uiteindelijke huurprijs en de datum waarop de woning beschikbaar komt nog wijzigen. Hierover zullen wij u tijdens de daadwerkelijke aanbieding informeren. Als er (renovatie)werkzaamheden plaatsvinden in de woning, dan kan de levering van materialen en planning van de aannemer aanleiding zijn om dit in bewoonde staat te doen. Wij informeren de nieuwe huurder(s) hierover voor oplevering van de woning.

Map