Rental property Oosterhout

Seterseweg 2, Oosterhout

Quick summary

Location
Oosterhout
Rental price
€693.60
Property type
Eengezinswoning
Area:
(not set)
Rooms:
2
Beds:
1
Waiting time:
(not set)
Date available:
May 1, 2023
Maximum income:
€39.055.00
Status:
Expired

Property description

Bent u met spoed op zoek naar een tijdelijke woning in Oosterhout? Thuisvester verhuurt 20 woonunits op een deel van camping De Eekhoorn op basis van tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal 2 jaar. Meer informatie staat in de bijgevoegde flyer. ** _Loting:_** Deze woning wordt aangeboden via loting. Na het sluiten van de reactietermijn wordt er door de computer geloot onder alle ge nteresseerden. ** _Voorwaarden_** Om in aanmerking te komen voor de wonng moet aan de hieronder genoemde voorwaarden worden voldaan: * aantoonbare sociale noodsituatie * aantoonbare urgente verhuisbehoefte * binding met Oosterhout * aantoonbare inspanningen verricht om woonruimte te verkrijgen * inschrijving bij Klik voor Wonen * geen woning geweigerd het afgelopen jaar * geen blokkade op Klik voor Wonen * u komt niet in aanmerking voor andere voorrangsregelingen * u zoekt alleen woonruimte voor uzelf en eventuele partner * u heeft geen huisdieren (die meeverhuizen naar de tijdelijke woning) * u heeft geen begeleiding van een (zorg)instantie Daarnaast worden de regels van passend toewijzen gehanteerd. ** _Motivatie_** Een geschikte kandidaat ontvangt van Thuisvester een motivatieformulier. Dit formulier moet binnen 24 uur ingevuld naar ons terug gemaild worden. Daarna volgt dan een intakegesprek, waarbij de kandidaat zijn motivatie kan toelichten en aantonen. Na gebleken geschiktheid ontvangt de kandidaat een aanbieding voor een appartement. ** _Om rekening mee te houden_** * De woning wordt alleen aangeboden en verhuurd op moment dat u voldoet aan de voorwaarden en u uw motivatie kunt toelichten in een intakegesprek. * Let op! Indien wij het motivatieformulier niet tijdig hebben ontvangen, wordt u niet benaderd voor een intakegesprek en gaan wij door met de volgende kandidaat. * Wij bewaren uw motivatieformulier en overige gegevens niet. ** _Bijzonderheden_** * De woningen worden verhuurd op basis van een tijdelijke huurovereenkomst van 2 jaar. * Als huurder behoudt u de opgebouwde inschrijfduur. * Na 2 jaar krijgt u geen vervangende huisvesting van Thuisvester. ** _Bezichtigen_** Zodra alle kandidaten bekend zijn, wordt er een kijkmoment gepland waarbij de eigen toegewezen woning kan worden bekeken.

Map