Rental property Dordrecht

Groen van Prinstererweg 207, Dordrecht

Quick summary

Location
Dordrecht
Rental price
€494.50
Property type
Portiekwoning
Area:
45 m2
Rooms:
3
Beds:
2
Waiting time:
(not set)
Date available:
Nov 23, 2020
Maximum income:
€31.551.00
Status:
Expired

Property description

Wijkinformatie Crabbehof: Crabbehof is in het begin van de jaren 60 gebouwd. Ze wordt begrensd door de Zuidendijk, Laan der Verenigde Naties, de Hugo van Gijnweg, de spoorlijn en de provinciale weg N3. Crabbehof is door de vele bomen en hagen een mooie groene wijk. Fraaie bloemperken en waterpartijen maken dit beeld compleet. Ook zijn er genoeg voorzieningen. En een mooi winkelcentrum midden in de wijk. Het is een wijk voor jong en oud, een wijk waar men nog een praatje met elkaar maakt. Verschillende culturen wonen naast elkaar in Crabbehof. Er wordt voor al deze groepen veel georganiseerd in de wijk; van groendagen tot toneeloptredens. Een bijzondere trekpleister in de wijk is kasteel Crabbehof. Kijk voor meer informatie op www.crabbehof.nl . Bijzonderheden: De passendheidscriteria worden getoetst tijdens het intakegesprek. Huurtoeslag is eventueel mogelijk vanaf 23 jaar, zie  www.toeslagen.nl .  Reageert u op deze woning? Vraag dan direct voor u en uw eventueel meeverhuizende partner een inkomensverklaring 2019 aan bij de Belastingdienst (0800-0543). Let op: dit duurt 5 werkdagen. Of download deze zelf via ‘Mijn Belastingdienst’ met uw digid.  Wanneer u tijdens de intake geen inkomensverklaring kunt overleggen, kunnen wij u geen aanbieding doen. Woonbron toetst op kredietwaardigheid. U mag geen huurschuld of overlastverleden bij Woonbron of bij een andere verhuurder hebben.     Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor deze woning moet u bij het intakegesprek direct diverse documenten bij ons aanleveren. Wij adviseren u daarom om deze documenten op tijd aan te vragen. Een controle op identiteitsdocumenten is een standaard onderdeel van onze toewijzingsprocedure. Inkomensgegevens Bij het intakegesprek is een inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting van u en alle meeverhuizende personen (behalve kinderen) vereist.  Deze moet van het voorgaande jaar zijn, of als deze nog niet beschikbaar is, van het jaar daarvoor. Vraag deze nu alvast aan bij de belastingdienst, tel.nr. 0800-0543. U kunt ook een exemplaar downloaden via de website www.belastingdienst.nl. Historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)   Dit uittreksel kunt u tegen betaling halen bij de gemeente waar u woont. Dit Uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. Let op: de datum van vestiging op uw huidige adres en de samenstelling van uw gezin en/of het aantal inwonende personen moet hierop vermeld staan. Verhuurdersverklaring Wij vragen u om een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder te overleggen. Als u nu een woning huurt van dezelfde verhuurder dan is een verhuurdersverklaring niet van toepassing.  U mag geen huurschuld of overlastverleden hebben.  Bezit u een koopwoning? Dan vragen wij u om een verklaring van uw hypotheekverstrekker te overleggen waaruit blijkt dat u geen betalingsachterstand heeft. Tot slot Als u niet kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden in de advertentie, documenten niet kunt overleggen of als documenten onjuist zijn, dan bieden wij u de woning NIET aan.  De in de advertentie vermelde huurprijs, verhuurdatum en contractvorm zijn onder voorbehoud.  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de advertentie, plattegrond en foto.

Map